?MER ?sitme Cihazlar? Ldt Sti

 

Oticon - Tego Pro ? ?ylesine otomatik ki i?itme cihaz?n?z i?in kayg?lanman?za hi? gerek yok

 

Bu ger?ek! En iyi teknoloji onun orada var oldu?unu bilmedi?inizdir. Bu Tego Pro?nun arkas?ndaki temel konsepttir. ?Her ?eyi otomatik olarak kontrol alt?nda tutan bir i?itme cihaz?? Tego Pro ile tek yapman?z gereken dinlemek ve tad?n? ??karmakt?r.

 

Tego?yu unutmak i?in iki sebep var. ?lki, Tego Pro ihtiya? duydu?unuz t?m ayarlamalar? otomatik olarak kendisi yapar, ikincisi ise Open Ear Acoustics  - A??k Kulak Akusti?i sistemi kulak kanal?n?z? son derece ferah hissetmenizi sa?larken havaland?rma kanal?ndan gelen do?al sesler arac?l??? ile de ses kalitesi ?ok daha do?al hissedilir. O kadae do?al ki ?o?u zaman sesin i?itme cihaz?ndan geldi?ini hissedemeyeceksiniz bile!

Decision Maker ? Karar Verici ile Tego Pro her zaman en do?rusunu yapar

 

Tego ile t?m geli?mi? ses i?leme ?zellikleri karar verici program taraf?ndan otomatik olarak kontrol edilir. Sesin ne kadar a??lmas? gerekti?ini, direksiyonel mikrofonlar?n a??lar?n?n kontrol?n? cihaz otomatik olarak ger?ekle?tirir.

 

Konu?ma sesine ne zaman odaklanmas? gerekti?ini, arka plan g?r?lt?s?n?n ne kadar kontrol alt?na al?nmas? gerekti?ini tamamen kendisi kontrol eder.

 

Isl?k sesi tecr?besini bilirsiniz. Bu son derece can s?k?c? durum kar??s?nda ise sesin tamam? azalt?lmadan ?sl?k sesi iptal edilir. Bu ?zelli?in size sa?layaca?? konfora inanamayacaks?n?z.

 

Tego Pro?nun size dinleme ortam?n?z? ?ok daha konforlu ve rahat hale getirebilmek i?in yapt??? de?i?ikliklerde ya?anan ge?i?leri siz hi? hissetmeyeceksiniz bile. Nerede olursan?z olun, konu?malar?n ve sohbetin en ?nemli par?as? olmaya devam edeceksiniz.

 

Tego sizin i?in her ?eyi yap?yor, fakat stili siz se?melisiniz!

 

Tego birka? farkl? stil ile be?eninize sunuluyor. Kanal i?i modelden kulak arkas?na kadar geni? bir se?im yelpazesine sahip. Dilerseniz kabin rengini de se?ebilirsiniz. Farkl? kabin renkleri i?in i?itme uzman?n?za dan??mal?s?n?z.

 

Tego Pro a?a??daki stillerde be?eninize sunuluyor;

 

G??l? Kulak Arkas?     Kulak Arkas?                                  Kanal ??i                      Tamamen Kanal ??i

      BTE                                BTE P                                     ITC                                      CIC

 

 

 

 

 

 

 

Tego Pro Standart ?zellikler:

 

   *

 

 

oticon tego kanal i?i i?itme cihaz? Clipboard 29.png
木耳生地汤,此刻食物可以就着猪蹄一起炖丰胸产品。这样可以更美味些。尤其猪蹄里面含有大量的营养类胶原蛋白类物质粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品。对丰胸的发育,非常有裨益。中药性状来讲,木耳滋阴补血,生地凉血滋阴产后丰胸方法。两者合用,更可以达到滋补的功效。对于胸部比较平躺的女性们,是可能不错的选择要也说不定哦丰胸食物